U2egipt

Acc250x150

Acc250x150skola

Acc250x150zvjezd

Najave tečajeva i seminara

Uskoro kreće novi ciklus astrološke škole (17.2.)  za one koji žele naučiti osnove astrologije ili možda sistematizirati svoja znanja. Također krećem sa novim ciklusom tečaja helenističke astrologije (23.2.) za one koje zanimaju drevna i zaboravljena znanja helenističke astrologije - i to je svojevrsni početni tečaj jer obrađujem sve osnovne astrološke pojmove, ali sa ponešto drugačijim pristupom. Sve informacije možete dobiti na 091 615 9907 (Slaven S.)

Taurus
Sun in Taurus
Capricorn
Moon in Capricorn
18 degrees
Third Quarter Moon
Third Quarter Moon
20 days old
Powered by Saxum

Astrologija je još daleko od toga da bi bila standardizirani kanon učenja, pa tako ni astrološko obrazovanje tj. škole nisu takve. Postoje brojne škole u inozemstvu, pa sada već i kod nas, no uglavnom su vezane primarno za astrologa koji ju vodi. Zato  je i svaka škola specifična, ali često i ograničena po pitanju materije ili pristupa kojeg podučava.

Ovdje nudim cjelovit sustav učenja astrologije koji se može proširivati već prema interesu polaznika. Iako u praktičnom smislu i sam nudim osobni sustav analize, cilj mi je pružiti polaznicima uvid ne samo u najčešće tehnike koje čine skup astroloških znanja, već i u različite smjerove i područja koji postoje u astrologiji kako bi stekli i širinu znanja o astrološkim metodama.
Ovaj program je rezultat mojih iskustava na brojnim seminarima i konferencijama širom svijeta, kao kontakatima s brojnim školama u inozemstvu i astrolozima koji u njima rade.

Astrologija nije samo praktična disciplina izrade horoskopa, astrologija je i svijetonazor ili filozofija života za one koji žele proniknuti dalje od puke izrade horoskopa. Zato su svi seminari kombinacija tehničkih i teoretskih znanja sa praktičnom primjenom na primjerima. Važan dio učenja astrologije je i rad na sebi, tako da na seminarima radimo i na horoskopima polaznika kako bi samospoznaja i samorazvoj bili ugrađeni u astrološko obrazovanje.

Neke od prednosti pohađanja škole su:
 • Sva predavanja i seminari se odvijaju u malim grupama tako da je moguć kvalitetan individualni rad rad sa polaznicima.
 • Između pojedinih seminara postoje termini za vježbe ili pojedinačne konzultacije.
 • Materijali za seminare se mogu naći ovdje na webu u dijelu za registrirane korisnike (tj. za polaznike seminara).
 • Seminari su i priprema za polaganje astroloških certifikata pri UAH-u

Prvi stupanj ili prva serija tema (S1) namjenjena je početnicima i onima koji žele sistematski naučiti astrološke osnove. Obrađuju se uobičajene tehnike u interpretaciji natalne karte. Cilj je upoznati polaznike sa temeljnim tehnika kako bi mogli samostalno analizirati natalnu karte i pratiti daljnje naprednije seminare. Teme je moguće pohađati i kroz tečajeve koji su spojena 2-3 jednodnevna seminara koji su tematski povezani

Drugi stupanj  ili druga serija tema (S2) je produbljivanje tehnika analize, te uvođenje novih tehnika. Na seminarima se obrađuju nove teme i tehnike analize, te produbljujemo i proširujemo metode analize. Na vježbama primjenjujemo stečena znanja i na primjerima ilustriramo prethodno stečena znanja, ili naprosto pojašnjavamo stvari sa seminara. Te se teme više ne moraju pratiti kronološki kako su najavljene.

Treća serija su teme koje dublje obrađuju specifične tehnike ili područja u astrologiji. Program seminara će biti najavljeni već prema terminima održavanja za tu godinu.

Seminari se mogu pohađati individualno, pri čemu je cijena po jednodnevnom seminaru 200KN.

Moguće je upisati cijelu seriju pri čemu dobivate popust i dodatne vježbe i konzultacije. Detalje programa i načina rada možete vidjeti u opisima programa pojedinih stupnjeva...

 

Tečajevi i radionice 

Tečajevi su seminari spojeni u tematske cjeline tj. radionice u kojima se detaljnije obrađuju pojedine astrološke teme. To su teme programa seminara 1. i 2. serije spojene u povezane cjeline od 2-3 jednodnevna seminara. Neki od tečaja će obrađivati i razne napredne teme ili specifične astrološke metode. 

Tečajevi se sastoje od 12-18 sati predavanja ili 2-3 jednodnevna seminara. Opise i sadržaj seminara možete vidjeti ovdje a najave termina održavanja ovdje...

 

Prijave ili ostale informacije možete dobiti na tel. 091 615 9907 (ostali kontakt podaci su ovdje...)

 

 

ss0805w250Vrlo je važno znati što možete očekivati od astroloških konzultacija... Stoga vas molim da pročitate slijedeće opise astroloških konzultacija

Kako izgledaju astrološke konzultacije?

Osnovna ponuda analize natalne karte izgleda ovako:

 • Potrebno je dogovoriti za termin dolaska. Konzultacije traju oko sat do sat i pol, no ako se ukaže potreba moguće i dulje.
 • Prednost dajem konzultacijama "u živo" jer su takve konzultacije puno efikasnije zbog izravnog kontakta. Naročito prve konzultacije ne radim telefonski. No, ukoliko želite telefonske konzultacije moguće se dogovoriti i za telefonski termin. Pri tome je prethodno potrebno izvršiti uplatu na žiro račun...
 • Za izradu horoskopa je potreban točan datum, mjesto i vrijeme rođenja.  Bez vremena rođenja nije moguće napraviti precizan horoskop!
  Ukoliko ne znate točno vrijeme moguće je metodom rektifikacije izračunati točno rođenje na temelju važnijih događaju u životu, no to je dodatna usluga.

Same konzultacije sastoje se od dva dijela.

 • U prvom dijelu analiziram opće motive u horoskopu koje smatram važnim za vaš život. Tu obično zajednički razgovaramo o temama koje su dominantne u natalnoj karti ili koje vas zanimaju.
 • Drugi dio je vremenska analiza horoskopa ili prognoze. Obično detaljnije pogledamo razdoblje od idućih godinu do dvije, kao i važnije datume koji su se desili u bliskoj prošlosti, a utječu na vaš trenutni život.  Naravno, vi uvijek možete pitati sve što god vas zanima.
Još nekoliko napomena...

z04a150Dobro je imati pripremljena pitanja u vezi stvari ili područja života koje vas zanimaju ili možda tište. Konkretna pitanja pomažu da se stvari preciznije objasne. Osim toga, isti astrološki utjecaji mogu različito djelovati na razna područja vašeg života.

Astrološke su konzultacije za vas najkorisnije ukoliko postoji komunikacija između vas i mene kao astrologa. Ako očekujete da astrolog sve "pogađa" to je najmanje korisno za rješavanje vaših problema i formiranje planova.  Ako očekujete "vidovnjaka" tada ja nisam konzultant za vas.
z09w300Za astrologa je važno imati kontekst nečijeg života kako bi mogao precizirati astrološke efekte i usmjeriti vaše djelovanje. No vaš život je uvijek vaš život, a vaše odluke moraju biti vaše odluke, a ne moje.  Astrolog je poput vodiča koji vas upozorava na vaše mogućnosti Ili mane, te na mogući značaj događaja i nekih razdoblja u vašem životu.

Još ponešto o konzultacijama možete čitati u mom blogu Zvjezdarenja: O astrološkim konzultacijama, Očekivanja od astroloških konzultacija, ili O astrološkom predviđanju

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt podatke koji se nalaze se u rubrici "OSOBNO"...

Cijena astroloških konzultacija je 299 KN (osnovna natalna analiza + godišnje prognoze).
U to su uključena i moguća kraća pitanja nakon samih konzultacija radi podsjećanja na ono o čemu smo razgovarali ili u vezi nečega što ste možda zaboravili pitati.

Cijena za svaki slijedeći dolazak jest 250 KN.

 

Ostale analize koje uključuju horoskope dodatnih osoba posebno se dogovaraju jer zahtijevaju i dodatne pripreme.
To se odnosi na posebne teme poput rektifikacije vremena rođenja, poslovne analize, analiza usporednih horoskopa, kartografije i relokacije, i dr.